Chiêm Ngưỡng Cảnh Đẹp Bầu trời Bắc Cực về đêm!

Trong thiên văn học, cực quang là một hiện tượng quang học được đặc trưng bởi sự thể hiện đầy màu sắc của ánh sáng trên bầu trời về đêm.
Cực quang được sinh ra do sự tương tác của các hạt mang điện tích từ gió mặt trời với tầng khí quyển bên trên của hành tinh.
Các cực quang mạnh nhất thường diễn ra sau sự phun trào hàng loạt của Mặt Trời. Các dải sáng này liên tục chuyển động và thay đổi làm cho chúng trông giống như những dải lụa màu trên bầu trời.
Đây là một trong những khoảnh khắc đẹp của tự nhiên!
ENJOY :-)
Posted by Rose Zoldyck in Default Category on August 06 2019 at 02:38 PM  ·  Public

Comments (0)

No login
gif