ឱកាសក្នុងការពង្រីកនិងចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មលក់ម្ហូបអាហារនៅB2BPark

Information

 • Public
 • November 30 2019 1:30 PM - November 30 2019 4:30 PM ((GMT+07:00) Bangkok)
 • B2BPark
 • Building #1651, Hanoi Friendship Boulevard (Street 1019), Khan Sen Sok, Phnom Penh (View Map)
 • *ឱកាសក្នុងការពង្រីកនិងចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម*
  (លក់ម្ហូបអាហារនិងបើកភោជនីយដ្ឋាន)

  -ស្វែងយល់ពីយុទ្ធសាស្រ្តលក់ម្ហូបអាហារ
  -ការវិវត្តន៍នៃអាជីវកម្មម្ហូបអាហារ
  -យុទ្ធសាស្ត្រធ្វើទីផ្សារបែបឌីជីថល
  -ការជ្រើសរើសទីតាំងអាជីវកម្មដែលត្រឹមត្រូវនិងចំណេញថវិកា
  -បទបង្ហាញពីឧទ្យានម្ហូបអាហាររបស់ B2B Park
  -ទទួលបានវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ស្អាតៗពីB2B Park និងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀត
  -ទទួលទានអាហារសម្រន់និងទស្សនកិច្ចទីតាំង

  *កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី30 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ2019 ម៉ោង 1:30pm ដល់ 4:30pm រសៀល
  *ទីតាំង៖ អគារB2BPark

  *ចុះឈ្មោះចូលរួមតាមតំណនេះhttp://bit.ly/2KOU5fB

  *សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងលេខ 015 55 01 55 ឬប្រអប់សារទំព័ររបស់យើងខ្ញុំ។

  *ប្រញាប់ឡើង៖ ចូលរួមដោយមិនគិតថ្លៃ! កន្លែងមានកំណត់

  #B2BPark #B2BCommerialCenter #WholesalesTrade #Leisure #B2BDigitalPark #Riich #TradeExpo #ICTandElectronicCenter #CommunityMall #FoodPark