ឱកាសក្នុងការពង្រីកនិងចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មលក់ម្ហូបអាហារនិងភោជនីយដ្ឋាន

Information

 • Public
 • November 23 2019 1:30 PM - November 23 2019 4:30 PM ((GMT+07:00) Bangkok)
 • B2BPark
 • Building #1651, Hanoi Friendship Boulevard (Street 1019), Khan Sen Sok, Phnom Penh (View Map)
 • *ឱកាសក្នុងការពង្រីកនិងចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម*
  (លក់ម្ហូបអាហារនិងបើកភោជនីយដ្ឋាន)
   
  -ស្វែងយល់ពីយុទ្ធសាស្រ្តលក់ម្ហូបអាហារ
  -ការវិវត្តន៍នៃអាជីវកម្មម្ហូបអាហារ
  -យុទ្ធសាស្ត្រធ្វើទីផ្សារបែបឌីជីថល
  -ការជ្រើសរើសទីតាំងអាជីវកម្មដែលត្រឹមត្រូវនិងចំណេញថវិកា
  -បទបង្ហាញពីឧទ្យានម្ហូបអាហាររបស់ B2B Park
  -ទទួលបានវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ស្អាតៗពីB2B Park និងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀត
  -ទទួលទានអាហារសម្រន់និងទស្សនកិច្ចទីតាំង
   
  *កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី23 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ2019 ម៉ោង 1:30pm ដល់ 4:30pm រសៀល
  *ទីតាំង៖ អគារB2BPark
   
  #ចុះឈ្មោះចូលរួមតាមតំណនេះ ៖ http://bit.ly/2CUxOZb
   
  *សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងលេខ 015 55 01 55 ឬប្រអប់សារទំព័ររបស់យើងខ្ញុំ។
   
  *ប្រញាប់ឡើង៖ ចូលរួមដោយមិនគិតថ្លៃ! កន្លែងមានកំណត់